Title Action
ប្រឹងជូតទឹកភ្នែក កង ពិសិដ្ឋ & សួណូ
បេះដូងកំព្រា កង ពិសិដ្ឋ
តំណែងស្នេហ៍ កង ពិសិដ្ឋ
មិនសាកមិនដឹង កង ពិសិដ្ឋ
ស្នេហ៍ដំបូង កង ពិសិដ្ឋ
សុំចិត្តជួយកែ កង ពិសិដ្ឋ
ហេតុផលស្នេហ៍ កង ពិសិដ្ឋ
យូរខែ សូណូ & កង ពិសិដ្ឋ
ឆ្លើយប្រាប់ផង កង ពិសិដ្ឋ
ស្នេហ៍គឺវាយ៉ាងនេះ! កង ពិសិដ្ឋ
ជួលទៀតក៏មិនស្នេហ៍ កង ពិសិដ្ឋ
លែងស្តាយ កង ពិសិដ្ឋ
បានហើយ កង ពិសិដ្ឋ